Awaria kasy fiskalnej co robic

Kasy fiskalne serwis jest niezbędny nie tylko podczas awarii urządzeń, ale także podczas obowiązkowego przeglądu kas, a zarówno w sezonie gdy otwieramy i kończymy działalność. Zgodnie z prawem jedną osobą, jaka w razie awarii kasy fiskalnej może zainteresować się jej naprawą, jest pracownik firmy serwisującej legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca trwa do sprzedawcy kas fiskalnych z możliwością nawiązania współpracy i wprowadzenia umowy dealerskiej, – po otrzymaniu zgody kieruje co kilka dwóch gości na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W terminie szkoleń serwisant zdobywa uprawnienia na jakiekolwiek typy urządzeń fiskalnych, które dostają się w ofercie producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje imienną i częstą zdjęciem legitymację oraz swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, jakie są uprawnione do wykonywania napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a i nadaje jego przekazane do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia otrzymuje się na stan jednego roku a zajmuje ono stałego typu kasy – zakończeni kursu nie daje więc serwisantowi uprawniona do pielęgnacje wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a tylko do pozbywania się usterek w wybranych modelach. Serwisant jest odpowiedzialny do ciągłego budowania swoich kwalifikacji poprzez udział w sposobach produktowych, powinien oraz co roku wyjść z pismem do producenta o odroczenie terminu ważności uprawnień. Wymóg napisany w zgodzie dealerskiej to stanowienie przez osobę serwisującą magazynu części zamiennych, jak też narzędzi i aparatury kontrolno-pomiarowej. I serwis jest zobowiązany do zaopatrywania użytkowników w materiały eksploatacyjne, które powstają z producenta. Autoryzowany serwisant, jaki nie przeprowadza obsługi kas finansowych w istocie do ostatniego właściwej, nie jest odpowiednia do wykonywania dziennika także potrzebuje złożyć legitymację producentowi. Serwisant może stosować kasy fiskalne tylko i wyłącznie wtedy, jeśli jest pracownikiem firmy związanej z producentem umową dealerską.