Pyly o dzialaniu zwlokniajacym

Bioveliss Tabs

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są najogromniejsze zagrożenie dla zdrowia funkcjonujących w takim środowisku osób.

Ze powodu na zysk na wygląd zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym znaczeniem w towarzystwie emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pozytywne zapobieganie przez stosowanie innej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare i mokre. Powszechnie stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jeden z najzwyklejszych odpylaczy o małych kosztach budowie. Chorobą tego rozwiązania jest zła skuteczność odpylania, dlatego często są łączone w powiązaniu z różnymi odpylaczami. Znacznie długą skutecznością działania charakteryzują się odpylacze filtracyjne. Wprowadzane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w końcu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na zysk przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, indywidualne rozwiązania muszą istnieć zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony jest od gałęzi przemysłu oraz z określonego zagrożenia.