Sprawozdanie finansowe enea

Kolei w uchwale o podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku sprawiły, że kasy fiskalne stały się podstawowym elementem stanowiącym podstawę do rozliczenia działalności. Jednak nie każda kobieta zakładająca działalność gospodarczą musi dysponować taką kasę.

http://erp.polkas.pl/system-crm-dla-firm/

Zwolenia z obowiązku posiadania kasy Kasy nie są niezbędne w sukcesie osób, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych, przy czym obowiązek posiadania kasy dotyczy tylko firm, które mówią sprzedaż na praca osób finansowych i rolników. Jednocześnie firmy, jakie mają obowiązek prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy, muszą ewidencjonować każdą transakcję, do której uzyskało po zakupieniu kasy. Oraz firmy, które w czasie roku przekroczyły ruchy w wysokości 20 tysięcy złotych, powinny rozpocząć ewidencjonowanie przychodów z zastosowaniem kasy po 2 miesiącach wynosząc od dnia, w którym przekroczyli wspomniany limit. Kas finansowych nie muszą również mieć przedsiębiorstwa, które realizują usługi edukacyjne, finansowe, ubezpieczeniowe oraz telekomunikacyjne. Ulga za zakup kasy Zakup kasy to wydatek rzędu kilkuset złotych, jednak przedsiębiorca, który zakupi kasę fiskalną, może czekać na przełom w wysokości do 90% wartości zakupu, przy czym wartość odliczenia nie może przekroczyć 700 złotych. Aby skorzystać z takiego odliczenia, przedsiębiorca, który zakupił kasę fiskalną, musi wnieść w swoim urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o czerpaniu z kasy zanim zacznie spośród niej podejmować, z określonym określeniem miejsca użytkowania kasy z faktem zakupu kasy oraz zaświadczeniem o spełnieniu wymogów dotyczących urządzeń rejestrujących zgodnie z ustawą o podatku VAT. Ulgę przyznaną na zakup kasy można jednak stracić, gdy kasa nie jest serwisowana. Razem z ustawą urządzenia rejestrujące sprzedaż należy serwisować przynajmniej raz na 25 miesięcy w specjalistycznych serwisach. Posiadanie kasy fiskalnej połączone jest zarówno z obowiązkiem przechowywania kopii wystawionych paragonów (przez 2 lata) oraz raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych (przez 5 lat), z końca roku rozliczeniowego, w jakim były wręczone. Oczywiście posiadacz kasy ma obowiązek wystawiania oryginalnych paragonów klientom.