Strategia rozwoju firmy doc

Frezowanie cnc definiowane jest jako proces obróbki, w sezonie której z obrabianego przedmiotu przesuwa się określoną grupę materiału. W momencie frezowania leczone są jak najmniejsze wiórki materiałów. Obraca się znacznie szybko układające się maszyny, które tworzą z konkretnym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

TitanodrolTitanodrol Un preparat care va crește rata de construire a țesutului muscular și va transforma antrenamentul într-un nucleu dur

Zaleca się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W toku frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła otrzymują się zęby frezu, z jakich każdy działa samodzielnie. W sukcesie obróbki powierzchni obrotowych frezy zwracają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez znajduje się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce wydobywa się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W toku frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W przypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez może żyć nieco pochylony. Możliwe jest jeszcze obrabianie (skrawanie) produktu na brzegach kiedy tylko frez posiada uzębienie pierwsze. W relacji od rodzaju produktu, jaki korzysta żyć poddany obróbce bierze się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy wybierają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu prawdopodobne jest wydajne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.