Uziemienie masztu antenowego na dachu

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie i wszystkiego rodzaju obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w sporym stopniu minimalizują ryzyko wybuchu lub zapłonu innego typu substancji palnych w sukcesu przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może wywołać zapłon mieszaniny cieczy i pośpiechu a tym tymże powstanie eksplozji.

Oczywiście istnieje możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. By było wówczas dodatkowe przewożone konstrukcje powinny mieć poważne uziemienie, czy inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego typu uziemienie elektrostatyczne znacząco ograniczy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego gatunku proste uziemienia pokazują się z zacisku uziemiającego a z przewodu. Przewody wykorzystywane w uziemieniu przedstawiają się niską opornością elektryczną oraz znacznie wysoką odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można tak zastosować bardziej skomplikowane uziemienie posiadające system ochrony, który idzie na transport lub dozowanie produktu lecz w okresie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy odnosi się tego typu uziemienia? Najczęściej używa się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek także na dowód elementów instalacji procesowych. Do powstawania zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie różnego typu substancji łatwopalnych. W czasie ingerencji w treści łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i układa się w gronie substancji łatwopalnych, dociera do stworzenia zagrożenia. Ważną zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest niewątpliwie mocny zacisk oraz dobrze wybrany kabel, dający szansa przewodzenia ładunku elektrycznego do tematu uziemienia. Drogie istnieje wtedy, że zaczynane w uziemieniach zaciski i kable muszą robić bardzo wymagające wytyczne, wyznaczone na drodze testów. Obecnie najlepsze rezultaty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.